SIGMA 700, 701

SIGMA 700/701

Wyjątkowa wszechstronność tensjometrów siły Sigma 700 i 701 sprawia, że ​​nadają się one do badań i rozwoju, przemysłowej kontroli jakości, rutynowych pomiarów, a także badań naukowych. Oba instrumenty są sterowane komputerowo i charakteryzują się wysokim stopniem automatyzacji.

Sigma 700 i 701 to najnowocześniejsze tensjometry siły, zapewniające bardzo dokładne pomiary statycznego napięcia powierzchniowego i międzyfazowego, dynamicznych kątów zwilżania oraz w pełni automatyczne wyznaczanie CMC (krytyczne steżenie micellarne). Pełne sterowanie komputerowe i wysoki poziom automatyzacji pozwalają na wykonywanie długich pomiarów bez ingerencji operatora podczas testu, oszczędzając czas i pozwalając użytkownikowi skoncentrować się na innych zadaniach. Szczególną uwagę zwrócono na ergonomiczną i przyjazną dla użytkownika konstrukcję.

Sigma 700 i 701 są niezwykle wszechstronne, dzięki czemu nadają się do badań i rozwoju, przemysłowej kontroli jakości, rutynowych pomiarów, a nawet do zastosowań edukacyjnych. Moduły akcesoriów do dozowników, kontroli temperatury lub pH można łatwo zamontować w jednostce pomiarowej.Dodatkowo dostępne są specjalne sondy do pomiarów gęstości, sedymentacji i napięcia, a także uchwyty do badań proszków, włókien i płytek.  Dostępne są moduły do ​​następujących pomiarów: napięcie powierzchniowe i międzyfazowe, dynamiczny kąt zwilżania, cmc, gęstość, zwilżalność proszku i sedymentacja. Do pomiarów CMC można używać jednocześnie dwóch dozowników, co pozwala na uzyskanie pełnej krzywej CMC w jednym pomiarze.

Dzięki szerokiemu zakresowi wagi i autokalibrującej mikrowagi, Sigma 700 doskonale nadaje się do dynamicznych pomiarów kąta zwilżania dużych i ciężkich próbek stałych i proszkowych. Bardzo podobna do Sigmy 700, Sigma 701 jest również tensjometrem wielopozycyjnym, ale wyposażonym w inną mikrowagę zoptymalizowaną do różnych zastosowań. Sigma 701 może mierzyć w węższym zakresie wagi, ale z lepszą czułością, zoptymalizowaną do pomiarów włókien.

BROSZURA      AKCESORIA

x

Copyright © nLab sp. z o. o. 2020

Projekt i wykonanie: Strony internetowe PRO-LINK