Oprogramowanie NOVA

Jesteś w: > produkty > ELEKTROCHEMIA > POTENCJOSTATY-GALWANOSTATY > METROHM-AUTOLAB > Oprogramowanie NOVA

NOVA - oprogramowanie  dla Autolabów                                                                     NASZE PORADY

NOVA to nazwa pakietu software'owego przeznaczonego dla wszystkich potencjostatów/galwanostató AUTOLAB, służącego do zbierania danych i analizy wyników. Pakiet został zaprojektowany w taki sposób, by móc dobrze służyć zarówno początkującym elektrochemikom, jak i specjalistom w tej dziedzinie. Programowanie eksperymentu, zbieranie wyników, ich analiza i prezentacja wymagają tylko kilku kliknięć myszą.
NOVA jest rodzajem ogólnego interfejsu do badań elektrochemicznych, który pozwala zarówno korzystać ze standardowych, preprogramowanych technik eksperymentalnych, jak i tworzyć własne techniki i sekwencje pomiarowych. Dodatkowo, służy jako środowisko programistyczne do rozwijania aplikacji pomiarowych, zawierając drivery LabView, gotowe instrumenty wirtualne (VI) oraz generyczny interfejs do aplikacji .NET .

Nastepujące techniki elektrochemiczne są standardowo dostępne w NOVA:

 • analiza woltamperometryczna (Sampled DC, pulsowa normalna NPV, różnicowa pulsowa DPV, normalna różnicowa pulsowa DNPV, fali kwadratowej SWV) z możliwością zsynchronizowania z kroplową elektrodą rtęciową w celu pomiarów polarograficznych
 • woltamperometria cykliczna i liniowa (schodkowa, gładka liniowa z wykorzystaniem generatora analogowego, wysokiej szybkości )
 • Chrono-metody (amperometria, potencjometria, kulometria, długie i krótkie (Δt ≥ 100 ns) czasy pomiaru, metody wieloschodkowe)
 • spektroskopia impedancyjna (potencjostatyczna i galwanostatyczna, analiza funkcji przenoszenia (IMVS, IMPS, EHD, ...), przemiatanie potencjałowe, przemiatanie prądowe, ewolucja w czasie, Mott-Schottky)

Dodatkowo dostępny jest zestaw użytecznych narzędzi pomocniczych, pozwalających na:

 • kontrolę manualną
 • kompensacje spadku omowego (iR-drop)
 • sterowanie wirującą elektrodą dyskową (RDE)
 • programowanie pomiarów powtarzanych w pętli
 • programowanie ograniczników mierzonych wielkości (przerwanie pomiar przy przekroczeniu)
 • pomiary potencjału otwartego obwodu (OCP)
 • korzystanie w wejść i wyjść analogowych w potencjostacie
 • wyzwalanie i synchronizowanie przy pomocy sygnałow DIO (TTL)
 • zsynchronizowany pomiar dodatkowych wielkości (zmiany częstości, bipotencjostatyczne, ...)
 • import i eksport danych ASCII, GPES, FRA

Elastyczny edytor procedur

NOVA zawiera bibliotekę preprogramowanych procedur dla większości zwykłych pomiarów elektrochemicznych. W uzupełnieniu do tego dostarczany jest również szeroki zestaw komend niskiego poziomu, które mogą być użyte do modyfikowania standardowych procedur, lub jako elementy do budowy własnych procedur elektrochemicznych, praktycznie bez ograniczeń co do ich złożoności.

Zbieranie danych i próbkowanie sygnałów elektrochemicznych można definiować oddzielnie dla każdego eksperymentu, zapewniając zawsze optymalne warunki pomiarowe.

Parametry w procedurach mogą być ze sobą linkowane, co pozwala na tworzenie dynamicznych procedur w których wyniki jednego etapu (aktualizowane w czasie rzeczywistym) mogą być wykorzystywane w następnym etapie pomiarowym. Łatwe konstruowanie pętli, wykorzystywanie ograniczników mierzonych wielkości oraz możliwość użycia komend do analizy danych w trakcie procedury pomiarowej ułatwiają prowadzenie inteligentnie zautomatyzowanych pomiarów.

NOVA może zestawiać sekwencje pomiarów różnymi technikami bez przerw. Próbkowanie danych można ograniczać w trakcie długich pomiarów. Dodatkowo, NOVA może być w pełni zaadaptowana do potrzeb użytkownika gdy chodzi o definiowanie mierzonych parametrów, form funkcji przenoszenia w impedancji, przesunięć i mnożników dla wejść i wyjść analogowych, a także gdy chodzi o konstruowanie nowych komend.

Pakiet NOVA uruchomiony na pojedynczym komputerze może jednocześnie obsługiwać maks. 16 indywidualnych przyrządów Autolab, w tym także różnych typów. Przyrządy te mogą być organizowane w jeden lub kilka wirtualnych wielokanałowych potencjostatów i/lub galwanostatów, prowadzących pomiary niezależne, synchroniczne lub sekwencyjne.

Potęga analizy danych i prezentacji wyników

Podczas trwania eksperymentu, zarejestrowane dane pokazywane są w czasie zbliżonym do rzeczywistego na specjalnym ekranie, mogącym pomieścić do 4 wykresów. Możliwe jest również na bieżąco porównywanie z wcześniejszymi eksperymentami. Okienko ustawień przyrządu pozwala na ręczne interwencje w procedurę pomiarową (np. odwrócenie kierunku skanu) w trakcie trwania eksperymentu.

Po zakończeniu pomiaru wyniki mogą być obrabiane w specjalnym oknie analizy danych, wyposażonym w możliwości tworzenia wykresów 2D i 3D, wiele narzędzi numerycznych oraz elektrochemiczny arkusz kalkulacyjny. Wśród narzędzi warto wspomnieć o indywidualnym skalowaniu osi, dodatkowych osiach Y, zoomowaniu, nakładaniu wykresów i uzupełnianiu ich o komentarze, słowem o wszystkim, co pozwala utworzyć rysunek gotowy do publikacji, druku lub zapisania w pliku graficznym. Elektrochemiczny arkusz kalkulacyjny, połączony z narzędziami numerycznymi, umożliwia prowadzenie pełnej analizy wyników bez konieczności przenoszenia danych do osobnych programów.

Rezultaty analizy (np. wyniki szukania pików, wyliczone parametry fizykochemiczne) można zapisywać razem z danymi pomiarowymi w wewnętrznej bazie danych pakietu, otrzymując kompletne opracowania w postaci ułatwiającej wspólną pracę zespołową.

Autolab Software Development Kit (SDK)

W uzupełnieniu do pakietu NOVA, Metrohm Autolab dostarcza Autolab Software Development Kit. Autolab SDK przeznaczony jest do sterowania przyrządami Autolab z wnętrza innych aplikacji, takich jak np. LabView, Visual Basic for Applications (VBA), różnego rodzaju skryptów itp. Za pomocą SDK zewnętrzne aplikacje mogą przeprowadzać kompletne pomiary, albo sterować pracą wybranych modułów. Autolab SDK może być używany także bez NOVA.

Wymagania sprzętowe

NOVA wykorzystuje platformę Microsoft .NET i współpracuje z wszystkimi przyrzadami Autolab posiadającymi łącze USB. Zalecana konfiguracja komputera PC: procesor 2 GHz lub lepszy, 80 GB HDD, 2 GB RAM, port USB, Windows Vista, Windows 7 , 8 lub 10.

 

x

Copyright © nLab sp. z o. o. 2020

Projekt i wykonanie: Strony internetowe PRO-LINK