REOMETR MIĘDZYFAZOWY

Jesteś w: > produkty > WARSTWY LANGMUIRA > REOMETR MIĘDZYFAZOWY

REOMETR MIĘDZYFAZOWY   (KSV NIMA Interfasial Shear Rheometer) 

  

Nowy odwrócony ISR
Poszerz swoją wiedzę na temat warstw międzyfazowych dzięki ISR Flip firmy KSV NIMA. Nowej generacji reometr umożliwia bardzo czułe pomiary lepkosprężystości międzyfazowej, zarówno na granicy powietrze-ciecz, jak i ciecz-ciecz.

  broszura

 

KSV NIMA ISR Flip służy do badania lepkosprężystości międzyfazowej cienkich warstw. Metoda opiera się na deformacji ścinającej. Pomiar odbywa się za pomocą namagnesowanej sondy. Sonda oscyluje na granicy faz powietrze-ciecz lub ciecz-ciecz za pomocą ruchomej pułapki magnetycznej. Ruch sondy jest rejestrowany za pomocą kamery o wysokiej rozdzielczości, algorytm pozwala na wyliczenie właściwości lepkosprężystych filmu .


ISR Flip może być wyposażony w wannę o wysokiej kompresji ISR ​​Flip lub w naczynie o małej objętości. Wanna o wysokiej kompresji ISR ​​Flip umożliwia równoczesną kontrolę gęstości upakowania fmonowarstwy, podczas gdy cela o małej objętości jest bardziej odpowiednia, gdy ilość materiału o jest ograniczona lub konieczne jest zmniejszenie objętości subfazy.

Oba systemy umożliwiają pomiar cisnienia powierzchniowego dzięki zintegrowanej, bardzo czułej wadze Wilhelmy'ego. Wanna o wysokiej kompresji ISR ​​Flip i cela o małej objętości są podzielone na komorę górną i dolną, które można wykorzystać do badania lepkosprężystości filmu na granicy faz ciecz-powietrze lub ciecz-ciecz.

ISR Flip jest przeznaczony do łatwego wstrzykiwania chemikaliów, aby umożliwić badanie interakcji chemicznych w czasie rzeczywistym. Na przykład, kuweta o małej objętości ma dwa porty do wstrzykiwania na każdym końcu kuwety, aby umożliwić łatwe wstrzykiwanie materiałów (np. białek, enzymów) w subfazę i umożliwić stopniową wymianę podfazy podczas pomiaru.

Specyfikacja techniczna

Zakres częstotliwości (Hz) 0,01 - 10
Zakres modułów dynamicznych (N/m) 2x10-8 - 1
Rozdzielczość modułów dynamicznych (N/m) 1x10-8
Zakres odksztyałceń (%) 0,04 - 20a

Kamera cyfrowa USB 3.0 z zoomem
Rozdzielczość kamery 1980 x 1200
Pole widzenia (Φ, mm) 4,7 mm x 2,93 mm / 0,73 mm x 0,45 mm
Wymiary instrumentu (DxSxW, mm) 400 x 280 x 600
waga (kg) 21

Wymagania dotyczące komputera Procesor 2,4 GHz, 8 GB RAM, dysk twardy 512 GB (20 GB za darmo), rozdzielczość ekranu 1920 x 1080, 1 port USB 3.0, system operacyjny Windows 10

 


Obszary zastosowań:

Zależność pomiędzy napięciem i odkształceniem określa właściwości reologiczne cienkiej warstwy/filmu. Właściwości reologiczne są bardzo ważne dla określenia trwałości produktu. Aplikacje można znaleźć w wielu gałęziach przemysłu. Na przykład białka, polimery, pigmenty, fluoroalkany i inne emulgatory są to silne stabilizatory dyspersji i stosowane są w przemyśle farmaceutycznym, kosmetycznym i spożywczym. Przykłady:

- Określanie trwałości emulsji, pian i pianek: na podstawie właściwości wiskoelastycznych substancji na granicy faz pozna określić stabilność kompleksu płynów. Fuzja Micelli/kropli i ich rozszczepienie zależy w dużej mierze od właściwości lepko-sprężystych na granicy faz.

- Określanie struktury cienkich filmów: obecność sieci, wiązania wodorowe a także inne interakcje mogą być wykryte na podstawie analizy właściwości wiskoelatycznych filmu.

- Badania przejść fazowych: wystąpienie przejść fazowych w cienkiej warstwie może prowadzić do zmian reologicznych warstwy.

- Monitoring reakcji powierzchniowych w czasie rzeczywistym: Żelowanie powierzchni, tworzenie sieci i denaturacji białka na powierzchni są wykrywane poprzez zmianę właściwości lepko-sprężystych na granicy faz.

- Monitorowanie procesu absorbcji molekuł do powierzchni warstwy: Zwłaszcza w układach biologicznych procesy adsorpcji i desorpcji w, i na powierzchni może zmienić jej lepko-sprężystość. Wiele procesów w komórkach, takich jak mitozy są silnie uzależnione od własności reologicznych membrany.


Opcje pomiarowe:

Pomiar dynamiczny:
W teście dynamicznym, urządzenie wylicza zarówno elastyczne jak i lepke moduły powierzchni, G '(ω) i G "(ω), odpowiednio. Względna wielkość tych dwóch właściwości natychmiast dostarcza informacji czy film zachowuje się bardziej jak elastyczna membrana lub warstwa, czy płyn i dużej lepkości. Wartości te mogą być przekształcone do międzyfazowej lepkości dynamicznej, ľs *. Pomiary mogą być wykonane w zależności od ciśnienia częstotliwość, czasu, temperatury czy napięcia powierzchniowego.
Wykonywane pomiary:
- Modułu elastycznego, G’
- Modułu sprężystego, G’`
- Międzyfazowej lepkości dynamicznej, μs*


Pomiar statyczny:
W trybie testu pełzania instrument dostarcza informacji na temat tego czy układ zachowuje się bardziej jak idealna ciecz Newtonowska (model dashpot), czy jest idealnie elastyczny (spring model). Lepkosprężyste systemy są bardziej złożone, łączą one oba te elementy. Mogą one być modelowane z wykorzystaniem modeli Maxwella i Voigt-Kelvina. Na podstawie tych modeli można wyliczyć przykładowo międzyfazową lepkość powierzchni, moduł elastyczny, czy czas relaksacji.
Wykonywane pomiary:
- Powierzchniowej/międzyfazowej lepkości, η
- Modułu elastycznego, G’
- Czasu relaksacji, TKSV NIMA ISR z Wanna Langmuira:
Połączenie KSV NIMA ISR z Wanną Langmuira pozwala na kontrolowaną kompresję zarówno rozpuszczalnych jak i nierozpuszczalnych filmów w trakcie pomiarów, ponadto daje możliwość pomiaru izobar, izoterm i właściwości reologicznych.
KSV NIMA ISR z celą o małej pojemnośći:
Stanowi on dobre rozwiązanie dla prac w których wykorzystywane są cenne ciecze w charakterze subfazy. Cela pomiarowa wykorzystana tutaj ma pojemność 4.7 ml co pozwala na znaczne zaoszczędzenie reagentów. Jest idealna w przypadku pomiarów absorbcji molekuł i reakcji na granicy faz. Komora jest zamknięta szkłem kwarcowym co zapobiega parowaniu i ogranicza ruch powietrza a dodatkowo może być ona połączona z zewnętrznym termostatem w celu utrzymania odpowiedniej temperatury. Dwa porty injekcyjne zapewniają łatwe podawanie próbek jak i wymianę subfazy.

Zalety instrumentu:
- Niezwykle czuły reometr pozwalający na pomiar właściwości elastycznych i sprężystych powierzchni/warstw na granicy faz. Innowacyjna bezdotykowa technologia pomiędzy sondą na instrumentem pozwala na znaczne zwiększenie czułości pomiarów. Pole magnetyczne eliminuje konieczność połączenia mechanicznego, jest to szczególnie użyteczne w przypadku pomiarów na granicy ciecz-ciecz gdzie sonda jest zanurzona w jednej z cieczy.
- Statyczne i dynamiczne opcje pomiarów reologicznych w warunkach równowagi.
- Pomiar w stałej powierzchni.
- Łatwość łączenia z wanna Langmuira w celu precyzyjnego kontroli upakowania cząsteczek.
- Możliwość wykorzystania komory pomiarowej o niskiej objętości
- Możliwość zebrania danych pomiarowych z kilku eksperymentów na jednym wykresie, a także eksportu danych do innych programów analizujących.
- Szeroki zakres parametrów pomiarowych, które mogą być kontrolowane w czasie pomiaru (częstotliwość, napięcie, temperatura, napięcie powierzchniowe, upakowanie (z wanną Langmuira))x

Copyright © nLab sp. z o. o. 2020

Projekt i wykonanie: Strony internetowe PRO-LINK