REOMETR MIĘDZYFAZOWY

Jesteś w: > produkty > WARSTWY LANGMUIRA > REOMETR MIĘDZYFAZOWY

REOMETR MIĘDZYFAZOWY   (KSV NIMA Interfasial Shear Rheometer)      broszura

 


Reometr monowarstwowy Firmy KSV NIMA zapewni niezwykle czułą metode pomiaru właściwości wiskoelastycznych cienkich filmów na granicy faz gaz/ciecz oraz ciecz/ciecz. Urządzenie pozwala na równoczesny pomiar właściwości lepko-sprężystych i napięcia powierzchniowego jednocześnie, ponadto gęstość upakowania substratu na powierzchni może być kontrolowana w trakcie pomiaru.

Obszary zastosowań:

Zależność pomiędzy napięciem i odkształceniem określa właściwości reologiczne cienkiej warstwy/filmu. Właściwości reologiczne są bardzo ważne dla określenia trwałości produktu. Aplikacje można znaleźć w wielu gałęziach przemysłu. Na przykład białka, polimery, pigmenty, fluoroalkany i inne emulgatory są to silne stabilizatory dyspersji i stosowane są w przemyśle farmaceutycznym, kosmetycznym i spożywczym. Przykłady:

- Określanie trwałości emulsji, pian i pianek: na podstawie właściwości wiskoelastycznych substancji na granicy faz pozna określić stabilność kompleksu płynów. Fuzja Micelli/kropli i ich rozszczepienie zależy w dużej mierze od właściwości lepko-sprężystych na granicy faz.

- Określanie struktury cienkich filmów: obecność sieci, wiązania wodorowe a także inne interakcje mogą być wykryte na podstawie analizy właściwości wiskoelatycznych filmu.

- Badania przejść fazowych: wystąpienie przejść fazowych w cienkiej warstwie może prowadzić do zmian reologicznych warstwy.

- Monitoring reakcji powierzchniowych w czasie rzeczywistym: Żelowanie powierzchni, tworzenie sieci i denaturacji białka na powierzchni są wykrywane poprzez zmianę właściwości lepko-sprężystych na granicy faz.

- Monitorowanie procesu absorbcji molekuł do powierzchni warstwy: Zwłaszcza w układach biologicznych procesy adsorpcji i desorpcji w, i na powierzchni może zmienić jej lepko-sprężystość. Wiele procesów w komórkach, takich jak mitozy są silnie uzależnione od własności reologicznych membrany.

Zasada działania:

Metoda oznacza milowy krok w technologii w porównaniu do tradycyjnych  reometrów obrotowych pozbawionych czułości do badania wielu zjawisk zachodzących w zakresie grubości kilku nanometrów. Namagnesowana sonda, umieszczona na granicy faz      powietrze / ciecz lub faz ciecz / ciecz, jest przemieszczana za pomocą pola magnetycznego.  Ruch sondy jest rejestrowany za pomocą kamery z góry. Przez pomiar zmian w ruchu sondy specjalistyczne i dedykowane do tego celu oprogramowanie wylicza właściwości powierzchni i dzieli je na sprężyste i lepkie właściwości warstwy/filmu.

Opcje pomiarowe:

Pomiar dynamiczny:
W teście dynamicznym, urządzenie wylicza zarówno elastyczne jak i lepke moduły powierzchni, G '(ω) i G "(ω), odpowiednio. Względna wielkość tych dwóch właściwości natychmiast dostarcza informacji czy film zachowuje się bardziej jak elastyczna membrana lub warstwa, czy płyn i dużej lepkości. Wartości te mogą być przekształcone do międzyfazowej lepkości dynamicznej, ľs *. Pomiary mogą być wykonane w zależności od ciśnienia częstotliwość, czasu, temperatury czy napięcia powierzchniowego.
Wykonywane pomiary:
- Modułu elastycznego, G’
- Modułu sprężystego, G’`
- Międzyfazowej lepkości dynamicznej, μs*


Pomiar statyczny:
W trybie testu pełzania instrument dostarcza informacji na temat tego czy układ zachowuje się bardziej jak idealna ciecz Newtonowska (model dashpot), czy jest idealnie elastyczny (spring model). Lepkosprężyste systemy są bardziej złożone, łączą one oba te elementy. Mogą one być modelowane z wykorzystaniem modeli Maxwella i Voigt-Kelvina. Na podstawie tych modeli można wyliczyć przykładowo międzyfazową lepkość powierzchni, moduł elastyczny, czy czas relaksacji.
Wykonywane pomiary:
- Powierzchniowej/międzyfazowej lepkości, η
- Modułu elastycznego, G’
- Czasu relaksacji, T

Zakres Produktów:
KSV NIMA ISR może być wyposażony w standardowe korytko wanny Langmuira jak i korytko wanny Ciecz-Ciecz dla równoczesnego kontrolowania upakowania cząstek monowarstwy. Może być również wyposażony w celę pomiarowa o małej objętości do pracy na małych powierzchniach i z małymi ilościami reagentów. Oba systemy pozwalają na pomiar napięcia powierzchniowego za pomocą płytki Wilhelmiego, pozwalają na badania właściwości wiskoelastycznych na granic faz ciecz/powietrze, ciecz/ciecz.

KSV NIMA ISR z Wanna Langmuira:
Połączenie KSV NIMA ISR z Wanną Langmuira pozwala na kontrolowaną kompresję zarówno rozpuszczalnych jak i nierozpuszczalnych filmów w trakcie pomiarów, ponadto daje możliwość pomiaru izobar, izoterm i właściwości reologicznych.
KSV NIMA ISR z celą o małej pojemnośći:
Stanowi on dobre rozwiązanie dla prac w których wykorzystywane są cenne ciecze w charakterze subfazy. Cela pomiarowa wykorzystana tutaj ma pojemność 4.7 ml co pozwala na znaczne zaoszczędzenie reagentów. Jest idealna w przypadku pomiarów absorbcji molekuł i reakcji na granicy faz. Komora jest zamknięta szkłem kwarcowym co zapobiega parowaniu i ogranicza ruch powietrza a dodatkowo może być ona połączona z zewnętrznym termostatem w celu utrzymania odpowiedniej temperatury. Dwa porty injekcyjne zapewniają łatwe podawanie próbek jak i wymianę subfazy.

Zalety instrumentu:
- Niezwykle czuły reometr pozwalający na pomiar właściwości elastycznych i sprężystych powierzchni/warstw na granicy faz. Innowacyjna bezdotykowa technologia pomiędzy sondą na instrumentem pozwala na znaczne zwiększenie czułości pomiarów. Pole magnetyczne eliminuje konieczność połączenia mechanicznego, jest to szczególnie użyteczne w przypadku pomiarów na granicy ciecz-ciecz gdzie sonda jest zanurzona w jednej z cieczy.
- Statyczne i dynamiczne opcje pomiarów reologicznych w warunkach równowagi.
- Pomiar w stałej powierzchni.
- Łatwość łączenia z wanna Langmuira w celu precyzyjnego kontroli upakowania cząsteczek.
- Możliwość wykorzystania komory pomiarowej o niskiej objętości
- Możliwość zebrania danych pomiarowych z kilku eksperymentów na jednym wykresie, a także eksportu danych do innych programów analizujących.
- Szeroki zakres parametrów pomiarowych, które mogą być kontrolowane w czasie pomiaru (częstotliwość, napięcie, temperatura, napięcie powierzchniowe, upakowanie (z wanną Langmuira))

Specyfikacja techniczna:

POMIARY:
 
        
- Rozdzielczość pomiaru modułu dynamicznego: 0.001nm/m
- Zakres częstotliwości : 0.01 – 10rad/s (0.0016 – 1.6Hz)
- Strain range: 3x10-4 do 1

WYMIARY INSTRUMENTU:
ISR z korytkiem Wanny Langmuira: L 908 mm x szer. 370 mm x wys. 700 mm
ISR z cela o małej objętości: L 190 mm x szer. 370 mm x wys. 700 mm
(wymiary nie obejmują jednostki pomiarowej napięcia powierzchnowego 158 x 209 x 273 mm)

WYMIARY CELI POMIAROWEJ (4.7ML) (wewnętrzne):
Dolny kompartment (faza ciężka): L 120 x szer. 11 x wys. 6,5 mm (pojemność 4,7 ml)
Górny kompartment (faza lekka) : L 120 x szer. 19,6 x wys. 6 mm (objętość 13,9 ml)

MASA INSTRUMENTU:
ISR z Wanną Langmuira: 35kg
ISR z celą pomiarową: 25kg

Wymagania komputera:

Minimalne wymagania systemowe: 1GHz procesor, 512 MB RAM, 40 GB dysk twardy (20GB wolne), 1024x768 rozdzielczość, USB Port, RS-232 Port (opcjonalnie do podłączenia łaźni wodnej)
Wymagany system operacyjny Windows XP SP2 (32 bit), Windows Vista Home SP1, Windows Vista Home Premium SP1, Windows Vista Ultimate (32 bit) SP1, Vista Business SP1 (32 bit).

x

Copyright © nLab sp. z o. o. 2014

Projekt i wykonanie: Strony internetowe PRO-LINK