Wanny Langmuira i Langmuira-Blodgett

Jesteś w: > produkty > WARSTWY LANGMUIRA > Wanny Langmuira i Langmuira-Blodgett

Wanny L/LB broszura

akcesoria dodatkowe broszura

Wanny Langmuira służą do otrzymywania oraz badania monomolekularnych warstw na granicy faz ciecz-gaz lub ciecz-ciecz. W połączeniu z układem do wynurzania (wanna Langmuira-Blodgett) umożliwiają także przenoszenie takich warstw na podłoża stałe. Sekwencyjne zanurzanie i wynurzanie prowadzi do powstania powłok wielowarstwowych. Dostarczamy cały asortyment produktów do badań powierzchniowych produkcji lidera rynku - firmy KSV NIMA. Oprócz standardowych rozmiarów wanien, na zamówienie mogą być produkowane wanny o nietypowych rozmiarach, zaopatrzone w studzienki, okienka do pomiarów spektroskopowych, przegrody, kanały reakcyjne itd. Wszystkie wanny produkowane przez KSV NIMA są wykonane z pojedynczego kawałka teflonu (PTFE), bez spawów, klejeń ani łączeń.

Obszary zastosowań:

  • Biomembrany i oddziaływania biomolekularne (modelowania błon komórkowych, zmiany konformacyjne i reakcje błonowe, transport leków)
  • Pokrycia organiczne i nieorganiczne (pokrycia funkcjonalne materiałów; nanorurki, grafen)
  • Reakcje powierzchniowe (reakcje polimeryzacji, oddziaływania immunologiczne i reakcje enzymatyczne, biosensory, badania adsorbcji i desorbcji)
  • Surfaktanty i koloidy (badania stabilności koloidów, emulsji, pian, oddziaływań dyspersyjnych)
  • Badania reologiczne cienkich warstw.

Możliwości pomiarowe:

Rodzaj pomiaru Informacja Informacja
Izotermy Struktura, powierzchnia, interakcje, przejścia fazowe, stopień kompresji, histereza
Izobary/izochory Stabilność
Potencjał powierzchniowy* Dysocjacja, orientacja i interakcje
Reologia Właściwości wiskoelastyczne warstwy/filmu
Kinetyka Reakcje polimeryzacji i reakcje enzymatyczne
Przewodnictwo Przewodnictwo lateralne
Monitoring środowiska reakcji *pH i temperatura

*dostępne jako opcja

Zakres Produktów:

Wanny Langmuira:

  • Konwencjonalne

Dostępne w kilku rozmiarach Mała, Średnia i Duża. Ważne jest aby podkreślić, że wszystkie systemy mogą być łatwo przełączane pomiędzy konfiguracją standardową, konfiguracją z systemem do depozycji próbek i konfiguracją mikroskopową. Wszystkie Małe i Średnie wanny wykorzystują ten sam typ ramy co pozwala na łatwą zamianę korytka w razie potrzeby.

Wanny LB KSV NIMA pozwalają na depozycje filmów na próbkach o rozmiarach od kilku milimetrów kwadratowych do kilkudziesięciu centymetrów kwadratowych. Wymiary studzienki wanny a tym samym rozmiar próbki zależne są od modelu wanny LB (szczegółowe wymiary w tabeli) Standardowy mechanizm depozycji pionowej (z wykorzystaniem Dippera) może być zastąpiony mechanizmem LS (Langmuir-Schaefer) pozwalającym na pozioma depozycję warstwy na powierzchnię próbki

 

  • LB „Ribbon Barrier"

Tego typu wanny wykorzystujące wibrujące bariery pozwalają na badania i przenoszenie warstw o wysokim stopniu upakowania cząsteczek na powierzchnię próbek. Umożliwiają one dokładniejsze skompresowanie warstwy na powierzchni. Osadzenie warstw na powierzchni próbki może być następnie wykorzystane do dokładniejszej charakterystyki warstwy.
Specyfikacja techniczna:
- maksymalna powierzchnia (cm2): 148.4
- minimalna powierzchnia (cm2): 40.5
- maksymalna prędkość kompresji/ekspansji (mm/min): 270
- rozdzielczość kompresji/ekspansji (mm/min): 0.01
- dokładność pozycjonowania barier (mm): 0.01
- skład barier: włókno szklane pokryte PTFE
- ilość dostarczanych barier: 5
- objętość subfazy wanny Langmuira z barierami wstązkowymi (ml): 161*
- objętość subfazy wanny LB z barierami wstążkowymi (ml): 226*
- wymiary studzienki dippera (mm): L20 x W56 x H65
- maksymalne wymiary próbki (mm): T3 x W52 x H63
- oprogramowanie: KSV NIMA LB Software
(* poziom ustawiony jest na śroku barrier wstążkowych)

 

  • LB Alternate-Layer Deposition

System dedykowany do osadzania na przemian warstw dwóch materiałów tworzących warstwy na powierzchni cieczy. System ten pozwala na jednoczesne tworzenie dwóch filmów Langmuira w oddzielnych komorach, próbka może być przenoszona pomiędzy nimi w żądanej kolejność powodując kolejne nakładanie warstw.

Wanny Langmuira z konfiguracją mikroskopową.

  • KSV NIMA Microscopy Trough jest to specjalny rodzaj wanien gdzie korytko wyposażone jest w szafirowe okno pozwalające na obserwację mikroskopową w świetle widzialnym jak i UV zmian zachodzących w warstwie. Systemy Średnie i Wysokiej Kompresji są przystosowane do mikroskopu i mikroskopu odwróconego.

 

Model Wanny   Mały Średni Duży Ciecz-Ciecz Wysokiej Kompresji (ISR) Alternatywne
SPECYFIKACJA OGÓLNA       
Powierzchnia Korytka wanny (cm2)   98 273 841 580 (423* 587 930 (x2**)
Wymiary zewnętrzne korytka wanny (LxWxH mm)   195x50x4 364x75x4 580x145x4 784x74x7 (784x54x5*) 782x75x5 775x120x10 (x 2**)
Max. współczynnik kompresji   5,2 10,8 18 24,7 24,7 5,4
Szybkość barier (mm/min)   0.1…270 0.1…270 0.1…270 0.1…270 0.1…270 0.1…200
Zakres pomiaru napięcia powierzchniowego (nN/m)   0…150 0…150 0…150 0…150 0…150 0…150
Max. udźwig wagi (g)   1 1 1 1 1 1
Rozdzielczość pomiaru napięcia powierzchniowego (N/m)  
KORYTKO WANNY       
Całkowita objętość subfazy (ml)   39 109 336 406(212*) 293 -
KORYTKO WANNY Z SYSTEMEM DEPOZYCJI (LB)       
Całkowita objętość subfazy (ml)   57 179 578 - - 6000
Wymiary studzienki dippera (LxWxD mm)   20x30x30 20x56x60   20x110x110 - - 133x133x128
Max. wymiary próbki (T.xW.xH mm)   3x26x26 3x52x56  3x106x106  3x129x114
Szybkość zanurzania (mm/min)   0.1...108 0.1...108 0.1...108 - - 0.1…85
KORYTKO WANNY Z OKNEM MIKROSKOPOWYM       
dostępność   tak tak - -/td> tak -
KORYTKO WANNY Z OKNEM DLA MIKROSKOPU ODWYCONEGO       
Dostępność   - tak - - tak -
KORYTKO WANNY WYPOSARZONE W BARIERY WSTĄŻKOWE (RIBBON BARRIERS)       
Dostępność   - tak - - - -
KOMPATYBILNE Z:       
PM-IRRAS   tak tak tak - tak -
ISR   - - - tak  tak -
MicroBAM   - tak tak - tak -
BAM   -/td> - tak - - -
SPOT   tak tak tak - tak tak

*korytko wanny Ciecz-Ciecz jest głębsze niż dla wanny standardowej co pozwala na tworzenie 2 faz cieczy. Wartości w nawiasach odpowiadają granicy dolnej fazy, pozostałe górnej
**Korytko wanny Alternate zbudowane jest z 2 oddzielnych kompartamentów co pozwala na tworzenie 2 monowarstw jednocześnie

System KSV NIMA LB posiada łatwe i intuicyjne w użyciu oprogramowanie. Pozwala ono użytkownikowi na korzystanie z wielu zaprogramowanych metod pomiarowych dedykowanych zarówno dla eksperymentów z wykorzystaniem standardowych wanien Langmuira jak i wanien Langmuir-Blodgett. Wcześniej zapisane metody mogą być modyfikowane do potrzeb użytkownika. Dzięki szerokiemu zakresowi danych i parametrów jakie są zapisywane z łatwością można wybrać konkretne informacje. Rejestrowane parametry to: liczba punktów pomiarowych, czas, położenie barier, prędkość barier, powierzchnia górna koryta, powierzchnia warstwy, położenie dippera, prędkość dippera, numer warstwy, współczynnik dyfuzji, łączna dyfuzję, temperatura, pH, potencjał powierzchniowy.

  • Oprogramowanie standardowe pozwala na:

- pomiar izoterm kompresji/relaksacji
- analizę kinetyki reakcji/oddziaływań
- analizę wnikania cząstek w monowarstwę, rozpuszczalności i wiązania biomolekuł
- pomiar izobar i izochor
- pomiar właściwości wiskoelastycznych warstwy (bariery oscylujące)
- pomiar i kontrola prędkości zanurzania

Po przeprowadzeniu eksperymentu użytkownik może wrócić do danych zapianych i dokonać analizy wyników. Po kliknięciu na dany eksperyment dane z niego zostaną wyświetlone, jak również dany doświadczalne z różnych eksperymentów mogą być wyświetlona na jednym wykresie dla porównania. Oprogramowanie pozwala ponadto na przegląd i edycje układu pomiarowego co jest bardzo pomocne w momencie kiedy należy przeliczyć dane w oparciu o nowe dane na temat materiałów.

Zalety produktów:

- Nowoczesne i intuicyjne oprogramowanie.
- Ultra-czuły miernik napięcia powierzchniowego, dla bardzo precyzyjnych pomiarów. dodatkowo również płytki platynowe, igły platynowe bądź też płytki papierowe.
- Otwarta budowa układu zapewnia łatwą i szybką wymianę korytek wanien, nawet w ciągu kilku sekund, łatwe czyszczenie czy tez modyfikację układu.
- Korytka do wanien L i wanien LB zrobione są z pojedynczego kawałka teflonu, dzięki czemu eliminowane są przecieki, nie ma w konstrukcji potencjalnie zanieczyszczającego kleju a także ułatwia to proces czyszczenia.
- Bariery kompresyjne zrobione z hydrofilowego Derlinu w celu zwiększenia stabilności monowarstwy. Na życzenie klienta dostępne są również bariery hydrofobowe z PTFE, ponadto solidna metalowa rama zapobiega odkształceniom barier w czasie.
- Delikatna konstrukcja ramy umożliwia połączenie technik optycznych w celu dokładniejszej charakterystyki, takich jak spektroskopia w podczerwieni PM IRRAS, mikroskopia kąta Brewstera, mikroskopia fluorescencyjna.
- Symetryczna kompresja w celu homogennego upakowania monowarstwy. Kompresja niesymetryczna dostępna opcjonalnie w każdym urządzeniu.
- Centralnie umieszczona studzienka dippera zapewnia równomierne osadzenie monowarstwy na powierzchnie próbki.
- Kontrolowana temperatura subfazy wannie za pomocą wbudowanego płaszcza grzejnego połączonego z zewnętrznym termostatem cyrkulacyjnym (termostat dostępny oddzielnie).
- Regulowane nogi ramy wanny, pozwala to na szybkie wypoziomowanie wanny a po odkręceniu umożliwia umieszczenie np. na mikroskopie.

Minimalne parametry techniczne komputera:

Procesor 1 GHz , 512 MB RAM, 40 GB dysk twardy (minimum 20 GD wolnego miejsca), rozdzielczość monitora 1024x768, port USB, port RS-232 (opcjonalnie do podłączenia łaźni wodnej.
Kompatybilne systemy operacyjne: Windows Xp sp2 (32bit), Windows Vista Home sp1 (32bit), Windows Vista Premium sp1 (32bit), Windows Vista Ultimate sp1 (32bit) i Buisnes sp1 (32bit), Windows 7 (32 I 64bit).

 

 

x

Copyright © nLab sp. z o. o. 2020

Projekt i wykonanie: Strony internetowe PRO-LINK